O koučování

Koučování je proces zaměřený na podporu jednotlivců či týmů v jejich osobním a profesionálním rozvoji. Principem koučování je aktivní naslouchání, kladení otázek a vedení klienta k nalezení vlastních řešení a dosahování stanovených cílů. Je to proces, který podporuje sebereflexi, osobní růst a uvědomění si vlastních možností a omezení, což vede k efektivnějším a cílenějším rozhodnutím a akcím.

Co mi může koučování přinést?

Koučování může přinést hlubší sebepoznání a lepší pochopení vlastních cílů a hodnot. Pomáhá odhalit a překonat osobní i profesionální bariéry, což vede k efektivnějšímu využívání vlastního potenciálu. Prostřednictvím cílených otázek a reflexe podporuje koučování rozvoj nových dovedností a zvyšuje celkovou výkonnost. Tento proces také posiluje sebevědomí a schopnost čelit výzvám, což má pozitivní dopad na osobní i pracovní život.

Komu je koučování určeno?

Koučování je flexibilní a přizpůsobivý proces, který najde uplatnění u různých skupin lidí. Je užitečné pro každého, kdo hledá osobní nebo profesionální růst, ať už se jedná o zlepšení dovedností, dosahování cílů, nebo zvládání výzev. Vedoucí pracovníci často využívají koučování k rozvoji svých leadership schopností, efektivnější komunikaci a řízení týmů. Vědci a akademici mohou hledat podporu v koučování pro zlepšení time managementu, zvládání akademického tlaku, nebo rozvoj prezentací a publikačních dovedností. Zaměstnanci na různých úrovních a v různých odvětvích zase najdou v koučování nástroj pro kariérní rozvoj, zlepšení výkonnosti a zvyšování pracovní spokojenosti.

Jaká jsou často řešená témata v koučování?

  • Zlepšení výkonnosti – zaměření na zvyšování efektivity a produktivity v práci.
  • Rozvoj kariéry – plánování kariérního růstu a identifikace kroků potřebných k dosažení profesionálních cílů.
  • Leadership a management – rozvoj dovedností v oblasti vedení a řízení, včetně komunikace, motivace týmu a řešení konfliktů.
  • Pracovní-life balance – nalezení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, zvládání stresu a prevence vyhoření.
  • Týmová dynamika – zlepšení komunikace a spolupráce v týmech, řešení týmových konfliktů.
  • Komunikační dovednosti – rozvoj efektivní komunikace, včetně asertivity, prezentace a poslechových dovedností.
  • Rozhodovací procesy – zlepšení schopnosti činit rozhodnutí, řešení problémů a kritického myšlení.
  • Sebepoznání a osobní rozvoj – práce na hlubším porozumění vlastním hodnotám, přesvědčením a motivacím.
  • Zvládání změn – rozvoj strategií pro efektivní adaptaci na změny v pracovním prostředí a životě.
  • Time management a prioritizace – zlepšení schopnosti efektivně spravovat čas a stanovovat priority úkolů.

Vyberte si kouče:

Jméno Kontakt Poznámka
Mgr. Michaela Havlát Odehnalová odehnalova@koucovacivycvik.cz on-line koučink, osobně na Ceitecu, nebo v kanceláři na Údolní 5
Mgr. Michal Hummel hummel@koucovacivycvik.cz on-line koučink, v kanceláři na Údolní 5 nebo osobně na Ceitecu (29.7., 3.9., 01.10., 29.10. a 26.11.2024)
Mgr. Bohuslav Jäger jager@koucovacivycvik.cz on-line koučink
Mgr. Libor Komárek, Ph.D. komarek@koucovacivycvik.cz on-line koučink, coaching in English
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. slova@email.cz on-line koučink
PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D. silerova@koucovacivycvik.cz on-line koučink, coaching in English

Otázky a odpovědi:

Kdo a jak se může na koučování přihlásit?

Koučovací program je v roce 2024 otevřený pro vedoucí oddělení, vedoucí vědeckých skupin a zaměstnance. Vedoucí se mohou do programu hlásit sami, zaměstnanci po domluvě se svým vedoucím.

Jak dlouho koučování trvá?

Jedna koučovací hodina trvá 50 minut.

Kde koučování probíhá?

Dle možností konkrétního kouče. Buď přímo na CEITECu – u vás v kanceláři nebo v místnosti, kterou si sami zarezervujete. Další možností je on-line setkání (na platformě Zoom, Teams nebo Google Meet, dle domluvy s koučem) nebo osobní setkání v pracovních prostorách vybraného kouče.

Mám vybraného kouče, jak postupovat dál?

Propojte se s vybraným koučem/koučkou pomocí e-mailu. Najdete společný termín a domluvíte si místo setkání.

Nevím koho si jako kouče vybrat? Kouč, kterého jsem si vybral, má naplněnou kapacitu, co mám dělat?

Kontaktujete garanta programu Michala Hummela (hummel@koucovacivycvik.cz nebo 723 700 085). Má přehled o kapacitách jednotlivých koučů a pomůže Vám s výběrem.

Jak se na koučování připravit?

Na prvním setkání vás kouč seznámí s pravidly spolupráce. Jediné, co je dobré před setkáním promyslet/připravit je téma, na kterém byste chtěli pracovat.