Mgr. Michaela Odehnalová

 

Michaela Odehnalová

 

 

Moje vzdělání

 

Studium

Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, Mgr. tit, obor Psychologie

 

Kurzy

Akreditovaný profesionální kouč, Koučink Centrum, s.r.o.

Základy krizové intervence tváří v tvář, Déčko Liberec z.s.

 

 

Moje pracovní zkušenosti

 

Pozice: Manažer kariérového poradenství

Společnost: Kariérní centrum Masarykovy univerzity 

Náplň práce: Podpora a vedení malého týmu poradců včetně koordinace několika projektů z výzvy MŠMT. Stejná společnost, diametrálně odlišná pozice. Nikde jinde jsem neměla možnost vylepšit svoje organizační dovednosti, jako tady, během přebíhání od projektu k projektu jsem se naučila prioritizovat, delegovat a hlavně věci “pouštět” tak, aby se člověk nezbláznil. Nakonec nejdůležitější lekce, nechat odejít to, co mi už nedává, to co bych chtěla. 

 

Pozice: Kariérní poradce 

Společnost: Kariérní centrum Masarykovy univerzity 

Náplň práce: Práce se studenty, kteří podobně jako já tápou v tom, kterou cestou se vydat a jak potlačit vlastní FOMO. Na této pozici jsem byla u tvorby služeb, které podporují studenty v jejich kariérní cestě např. nepovinný předmět Kariérní start, kterým prošlo už víc jak 400 studentů. Pozice mě naučila přemýšlet nad službami inovativně a zapojovat do vytváření vzdělávacích programů kreativitu a interaktivní prvky. 

 

Pozice: HR Administrator 

Společnost: Siemens 

Náplň práce: Moje první zkušenost ze světa korporátní společnosti, kde jsem se od chystání podkladů a třídění dokumentace dostala až ke kontaktu s uchazeči o zaměstnání a školení nových pracovníků. Pomohla mi porozumět uzavřenému světu velké společnosti, kdy teorie psychologie práce a řízení naráží na realitu nedostatku času a složitosti změn. 

 

Mimo to: Jednou ročně si jedu “odpočinout” na zátěžový výcvik, kde učíme mladé humanitární pracovníky zásadám bezpečnosti v nebezpečných zemích. Se zvýšenou fyzickou zátěží jde ruku v ruce i psychická zátěž, která mi vždy připomene, že jsou i důležitější věci, než deadliny nebo pracovní neshody, např. střecha nad hlavou, jídlo a pocit bezpečí. 

 

 

Moje motivace ke koučování

 

Po absolvování studia, jsem se v rámci praxe v kariérním poradenství opírala o know how svých mentorů. Klienti odcházeli spokojení, ale já jim chtěla poskytnout něco víc, hledala jsem nástroj, který by mi dodal jistotu. Psychoterapie byla na dlouhé lokte a moje nedočkavé já, začalo hledat zkratku. Koučování se mi ze začátku zdálo jako šarlatánství a stroj na peníze. S nedůvěrou jsem tedy nastoupila výcvik, který nejen, že mě přesvědčil, že metoda je to užitečná, ale otevřel mi cestu rozvoje a práce sama na sobě, kterou teď ráda předávám účastníkům. Nejvíc mě baví ukazovat pochybovačům, že koučování má v psychologii svoje místo. Nejde totiž o metodu samotnou, ale o lidi, kteří ji používají. A my vás naučíme jak ji používat s pokorou a respektem k druhým.