SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Praktická psychologie s.r.o., správce osobních údajů (dále správce)

Údolní 222/5
602 00 Brno
Česká republika
Email: info@praktickapsychologie.cz
Telefon: +420 723 700 085
IČ: 05966973
DIČ: CZ05966973

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže najdete informace k ochraně osobních údajů a zásad ochrany soukromí, jakožto zákazníci, uživatelé webových stránek, účastníci kurzů a akcí pořádaných Praktickou psychologií s.r.o.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Jak získáváme osobní údaje?

 • při kontaktu přes webové stránky;
 • při registraci k odběru novinek;
 • při registraci na kurz, či jakoukoliv jinou na akci pořádanou Praktickou psychologií;
 • v případě, že se zúčastníte našeho kurzu, či dalších aktivit;
 • při zaslání poptávky na naše služby;
 • uzavřením smlouvy;
 • při poskytnutí údajů mailem, telefonicky, osobních schůzce, skypu.

 

Jaké údaje zpracováváme?

 • jméno a příjmení, název firmy;
 • datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • poštovní adresa;
 • hromadné či skupinové fotografie pořízené na kurzech, ochutnávkách a dalších akcích;
 • IP adresa;
 • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti;
 • cookies

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A JEJICH PRÁVNÍ ZÁKLAD

 Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

 • plnění smlouvy
 • oprávněný zájem
 • newsletter – zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout stačí nás kontaktovat na e- hummel@praktickapsychologie.cz. Prosím specifikujte, pro jakou e-mailovou adresu chcete zrušit odběr novinek.
 • fotografie z akcí Praktické psychologie – pokud nesouhlasíte s využitím vašich fotografii, prosím kontaktujte nás na hummel@praktickapsychologie.cz.
 • Google analytics
 • přímý marketing
 • online marketing – Facebook, Instagram, LinkedIn
 • ostatní zákonné povinnosti a oprávněné zájmy – zálohy serverů, účetnictví

​Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.

Jaká jsou Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů?

 • přístup – zahrnuje možnost vymazání, omezení přístupu, zjištění za jakým účelem a v jakém rozsahu jsou vaše údaje zpracovány a kým. Máte právo získat kopii vašich osobních údajů, první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí je požadována přiměřená úhradu administrativních nákladů.
 • oprava – v případě nutnosti opravy údajů nás kontaktujte na e-mail
 • výmaz – z právně stanovených důvodů.
 • omezení zpracování vašich údajů
 • přenositelnost osobních údajů
 • možnost vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

 

V případě, že budete chtít něco z výše zmíněného uplatnit, prosím kontaktujte Markétu Bubnovou ().

 

COOKIES

Využívání cookies, funkčních, analytických, a marketingových, umožňuje fungování webu, online služeb a shromažďování údajů.

Ve svém prohlížeči můžete cookies odmítnout a blokovat. V případě odmítnutí nebo zablokování cookies můžete přijít, o některé funkcionality webu.

DOZOROVÝ ÚŘAD

Nad veškerou činnost shromažďování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě stížnosti se na něj lze obrátit.

 

KONTAKT

V případě jakýkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů prosím kontaktujte hummel@praktickapsychologie.cz