Zájem o nenápadné a náročné lidské příběhy, které v sobě nesou silné odkazy, jak se dá zvládnout i nemožné mě přivedly ke studiu psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem úspěšně ukončila magisterské studium, vedle kterého jsem se aktivně zapojovala do mimoškolních aktivit jako například příprava vzdělávacích workshopů pro veřejnost, trenérství soft skills, práce na online krizové lince či dobrovolnictví v psychiatrické léčebně. Na své alma mater v současnosti pokračuji jako Ph.D. studentka, v rámci kterého vytvářím a lektoruji preventivní program pro mladé řidiče.

Sebepoznávání, osobní rozvoj, vnímání možností, přehlížených kompetencí a silných stránek, které si v sobě lidé nesou mě zaujalo natolik, že jsem se mu začala věnovat i v jiné profesní oblasti, a to v koučování. Jsem přesvědčena, že člověk si často neuvědomuje, kolik toho už zvládl a kolik toho ještě může dosáhnout. Těším se, že v rámci koučovacích rozhovorů a neformálních vzdělávání mohu pracovat s lidmi, kteří v sobě našli odvahu rozvíjet se a pracovat na dosažení svých cílů a jsou odhodláni hledat místo problémů reálná řešení.

Vzdělání

Studium

Univerzita Palackého v Olomouci – obor Psychologie
2021 – současnost – doktorandské studium v oboru psychologie práce, organizace a dopravy
2019 – 2021 – magisterské studium
2016 – 2019 – bakalářské studium

Kurzy
  • Dopravní psychologie: specializační vzdělávání (Univerzita Palackého v Olomouci & Asociace dopravních psychologů ČR), probíhající kurz, předpokládané ukončení 6/2024
  • Kompetence v koučování: nástavbový program (Praktická psychologie), 5/2023; rozsah: 38 hodin
  • Kouč (Praktická psychologie), 6/2022; rozsah: 150 hodin
  • Online krizová intervence (IPčko), 5/2020; rozsah: 150 hodin
  • Psychologická a sociální pomoc v krizových situacích prostřednictvím internetu (IPčko), 12/2019; rozsah: 220 hodin
  • Kresba postavy (FDT) (Zdeněk Altman), 11/ 2018; rozsah: 16 hodin
  • Letní trenérská škola ČASP (trenérství soft-skills) (Česká asociace studentů psychologie), 9/2018; rozsah: 7 vzdělávacích dnů
  • Základy první psychické pomoci – akreditovaný kurz (Tomáš Gill), 2/2018, rozsah: 8 hodin

 

Pracovní zkušenosti

Univerzita Palackého v Olomouci (2023 – současnost)
• Psychologické poradenství pro studenty a zaměstnance univerzity

Praktická psychologie (2023)
• Trainee lektor programu zaměřeného na rozvoj kompetencí pro kariérní a osobnostní růst

IPčko.sk (2019 – 2023), Internetová linka důvěry a krizová linka v době pandemie
• Supervizorka pro dobrovolníky na emailové poradně IPčko.sk a Krizové lince pomoci
• Chatové poradenství a krizová intervence
• Emailové poradenství

Česká asociace studentů psychologie (2018-2020)
• Trenérství soft skills v různých projektů asociace na témata