Inventář kariérních kompetencí je zde pro každého, kdo si chce otestovat své schopnosti k řízení vlastní kariéry. Kariéru v tomto případě vnímáme jako cestu životem, která je naplněna různými pracovními i méně pracovními činnostmi. Výsledky inventáře Vám mohou posloužit k získání přehledu o nejdůležitějších kompetencích, které jsou právě pro řízení této cesty potřebné.

Pod tímto textem najdete několik tvrzení. Vaším úkolem je potom u každého tvrzení zaznačit míru Vašeho souhlasu s tvrzením. Odpovídáte tedy na škále od „s tvrzením zcela souhlasím“ až po „s tvrzením zcela nesouhlasím“. V inventáři neexistují správné a špatné odpovědi, slouží pouze pro Vás samotné, nemá tedy cenu odpovědi jakkoliv zkreslovat a snažit se vypadat lépe, než tomu třeba doopravdy je. Buďte k sobě upřímní.

Inventář je schopen měřit 18 kariérních kompetencí. Jejich výsledky najdete po vyplnění všech otázek a jejich odeslání jako procentuální vyjádření, nakolik danou kompetenci ovládáte. Výsledky si také můžete stáhnout v pdf pro případné pozdější porovnání. Vezměte, prosím, v potaz, že se na inventáři stále pracuje a i Vaše odpovědi pomohou v jeho zpřesňování a vylepšování. Na základě zkušeností nedoporučujeme vyplňovat inventář v prohlížeči Opera, s modulem, ve kterém inventář funguje se nekamarádí.

Na úvod se Vás zeptáme ještě na několik demografických otázek a potom již k samotným tvrzením.

Vyžadované informace jsou označeny *

GDPRZaškrtnutím „Souhlasu s pozdějším oslovením ohledně validizace inventáře“ (viz níže), souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, v tomto případě pouze e-mailové adresy, s cílem pozdějšího znovuoslovení za účelem výzkumu spojeného s konstrukcí Inventáře. E-maily budou pro tento účel uchovány max. do zmíněného oslovení, poté budou vymazány. Do té doby je nicméně možné žádat výmaz daných osobních údajů. Souhlas lze rovněž kdykoli odvolat a to písemnou žádostí k rukám Mgr. Libora Komárka (komarek@praktickapsychologie.cz). V případě nezaškrtnutí souhlasu nejsou osobní údaje zpracovávány.

Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními o Vašem životě a kariéře?

1.Zajímám se o informace z mnoha různých odvětví. *
2.Vím, co musím dělat, abych byl sám se sebou spokojený. *
3.Vyhledávám příležitosti k učení se a rozvoji. *
4.Vím, kde a jak hledat práci. *
5.Vím, jak se připravit na příjmací pohovor a co od něj čekat. *
6.Má prezentace a má komunikace je přesvědčivá, používám dostatek argumentů. *
7.Ve své práci jsem nezávislý a dokážu se řídit sám. *
8.Vím, co musím udělat, abych se o práci ucházel úspěšně. *
9.Vím, které situace jsou pro mě stresové. *
10.Komunikace s ostatními v nějakém cizím jazyce/jazycích mi dělá obtíže. *
11.Ve své práci chci být zcela nezávislý a autonomní. *
12.Dokážu si s předstihem plánovat období změn mezi různými kariérními fázemi (např. univerzita-zaměstnání, zaměstnaní-zaměstnání apod.) *
13.Neumím si zatím představit rozdíly mezi různými typy práce (např. freelancing, zaměstnání atd.). *
14.V práci jsem produktivní. *
15.Znám, alespoň přibližně, průměrný plat ve svém oboru. *
16.Rozvíjím množství různých cest vedoucích k mé kariérní vizi. *
17.Často přicházím s novými nápady nebo inovuji ty stávající. *
18.Rozvíjím dovednosti a zkušenosti, které jsou na trhu práce ceněny. *
19.Problémy, které mohou nastat při nějakém úkolu řeším až nastanou. *
20.Chci svojí prací tvořit něco, co má trvalou hodnotu *
21.Vím, které pracovní, rodinné a volnočasové aktivity přispívají k rovnováze v mém životě. *
22.V momentě, kdy najdu vhodnou pracovní příležitost, raději ještě vyčkávám, zda se neobjeví něco jiného. *
23.Svůj čas dokážu efektivně řídit. *
24.Svoji práci po sobě vždy nejprve zkontroluji sám a až potom ji předávám dál. *
25.Vím, jaké činnosti v mém životě naplňují mé zájmy a hodnoty. *
26.Hledám si vlastní cesty, jak splnit úkol, který je nový. *
27.Sleduji trendy trhu práce, které ovlivňují mé kariérní plány. *
28.I když úkol nejde podle představ, snažím se to překonat a pracovat dál. *
29.Když na druhé deleguji nějaký úkol, raději sám také potřebuji hlídat jeho plnění a postup práce na něm. *
30.Mám širokou a aktivní síť kontaktů. *
31.Dokážu připravit stručný, informačně bohatý a relevantní životopis. *
32.Někdy se obávám si říct druhým o pomoc, i když vím, že už bych ji potřeboval/a. *
33.Přizpůsobuji a upřesňuji své kariérní vize na základě zkušeností a měnících se podmínek. *
34.Vím, čeho chci v životě dosáhnout v dlouhodobém měřítku (vzdělání, kariéra, soukromé cíle…). *
35.Poznám a dokázal bych využít příležitosti na trhu k vlastnímu podnikání. *
36.Dokázal bych si vytvořit vlastní příležitost k podnikání. *
37.Jsem společensky zodpovědný. *
38.Když se mi nedaří, často ztrácím důvěru ve vlastní kompetence a připadám si neschopně. *
39.Vím o širokém spektru možností, jak se rozvíjet. *
40.Vím jak a kde najít informace o trhu práce a jak je využít. *
41.Dokážu vytvořit funkční a úspěšný business plán. *
42.Často hledám stejné informace i několikrát, protože si je nikam nezakládám. *
43.Mé průběžné kariérní cíle se od dlouhodobé vize dost liší. *
44.Mnoho mých dovedností a zkušeností je využitelných napříč různými pracovními pozicemi. *
45.Když mluvím sám o sobě, je to většinou zmatené a málokdy tím dosáhnu, čeho momentálně potřebuji. *
46.Aktivně si tvořím vlastní jméno, abych získal případnou práci jednodušeji. *
47.Vím, co mě motivuje, co mě žene dál. *
48.Chci se učit a rozvíjet po celý život. *
49.Vím, čeho si cení zaměstnavatelé na svých zaměstnancích. *
50.Dbám při své práci na etická pravidla. *
51.Jen s obtížemi se vypořádávám s tlakem svého okolí a konflikty. *
52.Považuji se spíše za málo zvídavého člověka. *
53.Analyzuji, které předsudky a stereotypy vstupují do mého rozhodování. *
54.Informacím, které se ke mě dostávají většinou důvěřuji, nemám potřebu si je ověřovat. *
55.Nemám jasnou vizi své budoucnosti. *
56.Při výběru nejlepší možné kariérní příležitosti se zamýšlím i nad lokalitou, očekávanými projekty a rolemi. *
57.Se stresem a tlakem v práci se efektivně vypořádávám. *
58.Dávám si pozor, co může negativně ovlivňovat dosahování mých cílů a vytvářím strategie k překonávání těchto vlivů. *
59.Moje on-line kariérní portfolio (např. profil na LinkedIn) je aktuální a informačně přínosné. *
60.Překonávám vlastní limity, které mě v životě drží zpátky. *
61.Dokážu sestavit a udržet pracovní tým *
62.Zpětnou vazbu od druhých lidí vyhledávám, přijímám a využívám. *
63.Dokážu popsat, jak funguje výběrové řízení z pohledu podniků a firem. *
64.Jsem schopen vyhledávat a řídit různé typy zdrojů (finanční, lidské…). *
65.Hlídám si informace, které jsou o mně dohledatelné na internetu (veřejné profily, komentáře, média apod.). *
66.Využívám moderní technologie, abych našel informace, které potřebuji. *
67.Dokážu druhým jasně a srozumitelně představit, co umím a znám. *
68.Sleduji, jaké nové kariérní příležitosti kolem mě vznikají. *
69.Rozdělovat a zadávat činnosti druhým lidem je pro mě těžko překonatelná výzva. *
70.Pozitivní vztahy v osobním i profesním životě považuji za důležité. *
71.Využívám při své činnosti výstupy formálního i neformálního vzdělávání. *
72.Ve svém oboru se orientuji s jistotou. *
73.Nemám jistotu, jaké digitální nástroje mohu použít k vlastní propagaci případným zaměstnavatelům. *
74.S moderními technologiemi pracuji bez obtíží. *
75.Vždy potřebuji vydefinovat cíle své práce někým jiným. *
76.Vím, jak napsat motivační dopis uzpůsobený konkrétní pozici a zaměstnavateli. *
77.Upřednostňuji potřeby pracovního týmu před svými vlastními. *
78.Ještě nemám jasno v hodnotách, kterými se v životě řídím. *
79.Dokážu plánovat a řídit různé projekty. *
80.Informace o trhu práce, které se ke mě dostanou, propojuji s vlastními cíli a vlastní situací. *
81.Znám mnoho různých způsobů formálního i neformálního vzdělávání (on-line metody, mentoring, koučink, stínování ad.) *
82.Vím, co má moje práce dávat mně osobně i společnosti. *
83.Počítám se změnami ve své kariéře a sám je iniciuji. *
84.Bylo by mi nepříjemné mít povolání, které je považováno za netradiční vzhledem k mému pohlaví, kultuře apod. *
85.Ke své práci přistupuji vždy maximálně zodpovědně. *
86.K hledání práce využívám i digitální nástroje (weby, mobilní aplikace ad.) *
87.Osobně komunikuji efektivně, ostatní mi obvykle jednoduše rozumějí a chápou má sdělení. *
88.Mám připravený aktuální seznam svých zkušeností, vzdělání a dovedností, který mohu využít při tvorbě životopisu. *
89.Vím, jakou hodnotu pro mě mají vzdělávací, rodinné a volnočasové aktivity. *
90.Po každém rozhodnutí vyhodnocuji jeho dopad na mě samotného, na své okolí i společnost. *
91.Vystačil bych si v životě s tím, co už umím, nepotřebuji se učit nic dalšího. *
92.Když se o něčem rozhoduji, sbírám co možná nejvíce informací a možností o tématu. *
93.Chtěl bych vydělávat nejraději jen sám na sebe. *
94.Využívám sociální média k vlastnímu prospěchu. *
95.Pozorováním svého okolí získávám lepší přehled o různých pracovních rolích a alternativách. *
96.Poznám, jak dlouho mám zůstat na stejné pracovní pozici a kdy je na čase ji změnit. *
97.Písemně komunikuji efektivně, ostatní mi obvykle jednoduše rozumějí a chápou má sdělení. *
98.Využívám návyky vedoucí k pevnému zdraví (výživa, sport, relax apod.) *
99.Raději při práci využívám klasické nástroje před on-line nástroji (on-line deníky, plánovače, sdílené dokumenty apod.) *
100.Projevuji emoce a rozumím emocím svým i ostatních. *
101.Průběžně a aktivně zkoumám různé kariérní příležitosti. *
102.Velmi se obávám nejistoty spojené s podnikáním. *
103.Na základě svých výdajů vím, jaký je můj potřebný platový rozptyl (minimum i optimum) . *
104.Spolupráci s lidmi jiných kultur se snažím spíše vyhýbat. *
105.Jen těžko vytvářím a udržuji kontakt s těmi, kteří mi mohou zprostředkovat kariérní možnosti či informace. *
106.Uvědomuji si své životní postoje a to, jak se kdy chovám a jednám. *
107.Poznám, jaké ekonomické a politické podmínky ovlivňují mé kariérní plány. *
108.Své chování přizpůsobuji momentálnímu kontextu dění kolem sebe. *
109.Chápu, co potřebuji, abych mohl udělat rozhodnutí. *
110.Vím, co v životě ovlivňuje mé chování a postoje. *
111.Mám přesnou představu, v jakých pracovních podmínkách chci fungovat. *
112.V práci se chovám vždy profesionálně. *
113.Nemám jistotu, jak se dostat k důvěryhodným kariérním informacím. *
114.Nevidím vlastní potenciál, ještě nevím, čeho mohu v životě dosáhnout. *
115.Mám vlastní vzdělávací a rozvojový plán. *
116.Mám promyšlenou krátkou prezentaci sebe samého, svých dovedností, úspěchu a vizí a jsem schopen ji kdykoliv prezentovat. *
117.Jsem si vědom/a vlastních dovedností, znalostí, silných stránek a úspěchů. *
118.Nevěřím, že bych dokázal založit a udržet vlastní podnikání. *
119.Obvykle dělám proaktivně i věci „nad rámec“. *
120.Kolegům často pomohu, až když si o pomoc sami řeknou. *
121.Hlídám si kvalitu zdrojů, ze kterých čerpám informace (zkreslení, aktuálnost, kompletnost ad.) *
122.Když to projekt dovoluje, aktivně spolupracuji s dalšími kolegy a týmy. *
123.Vím, čeho chci v životě dosáhnout v krátkodobém měřítku (vzdělání, kariéra, soukromé cíle…). *