Inventář kariérních kompetencí je zde pro každého, kdo si chce otestovat schopnosti k řízení vlastní kariéry. Kariéru v tomto případě vnímáme jako cestu životem, která je naplněna různými pracovními i méně pracovními činnostmi. Výsledky inventáře Vám mohou posloužit k získání přehledu o nejdůležitějších kompetencích, které jsou právě pro řízení této cesty potřebné.

Pod tímto textem najdete několik tvrzení. Vaším úkolem je potom u každého tvrzení zaznačit míru souhlasu. Odpovídáte na škále od „s tvrzením zcela souhlasím“ až po „s tvrzením zcela nesouhlasím“. V inventáři neexistují správné a špatné odpovědi, slouží pouze pro Vás samotné, nemá tedy cenu odpovědi jakkoliv zkreslovat a snažit se vypadat lépe než tomu třeba doopravdy je. Buďte k sobě upřímní.

Inventář je schopen měřit 12 kariérních kompetencí. Jejich výsledky najdete po vyplnění všech otázek a jejich odeslání jako procentuální vyjádření, nakolik danou kompetenci ovládáte. Výsledky si také můžete stáhnout v pdf pro případné pozdější porovnání. Na základě zkušeností nedoporučujeme vyplňovat inventář v prohlížeči Opera, s modulem, ve kterém inventář funguje se nekamarádí.

Na úvod se Vás zeptáme ještě na několik demografických otázek a potom již k samotným tvrzením. Pokud jste studentem předmětu Kariérní start na MUNI, zadejte, prosím, jako e-mail vaši školní adresu.

Vyžadované informace jsou označeny *

Dotazník je ve výstavbě

Zatím nemůžete získat žádné výsledky