Nástroj na měření nepozorovaných konstrukcí (s latentními proměnnými). Typicky to je řada úkolů nebo problémů, které respondent má vyřešit.