Co je to supervize?

Supervize je často chápána jako „dohled“, ale realita je jiná. Supervize je partnerský dialog dvou profesionálů – supervidovaného (v našem případě kouče) a supervizora. Kouč přináší do supervize své případy, konkrétní zkušenosti, otázky, nejasnosti, cokoliv, co se týká jeho práce s klienty. Supervizor vytváří bezpečný prostor pro sdílení, učení a další rozvoj. Supervize je tvořivý partnerský dialog sloužící k reflexi vlastní práce, k získání dalšího náhledu, k uvědomění si vztahové dynamiky, k získání podpory i k dalšímu učení a růstu. A to vše se záměrem být užitečný pro koncového klienta a poskytovat skutečně profesionální služby.

K čemu je užitečná supervize?

Supervize napomáhá lepšímu porozumění tomu, co se při práci s klienty děje, jak je to třeba ovlivněno postoji či neuvědomovanými motivy kouče, vztahem mezi koučem nebo jeho klientem. Může se zaměřit i na to, jak kouč s klienty pracuje, jak třeba kontraktuje či podporuje k akci. Supervize zároveň přináší prostor pro podporu, je místem, kde lze bezpečně sdílet své zážitky, zkušenosti i třeba ventilovat negativní pocity z práce s klienty a zjistit, čím jsou způsobeny. Prostřednictvím všeho uvedeného nám supervize pomáhá učit se a dále zkvalitňovat práci s našimi klienty. Ze supervize profitují jak začínající koučové, tak zkušení profesionálové. Pravidelná supervize je i nezbytnou podmínkou akreditace kouče u EMCC, je potvrzením toho, že kouč na sobě stále pracuje a reflektuje svoji práci.

Jak se na supervizi připravit?

Zamyslete se nad tím, co řešíte, ve vztahu s klienty, ideálně na konkrétním případě či případech. Může jít o náročnou situaci v koučování, o moment, kdy jste si nevěděli rady, nebyli si jistí, kdy vás něco „dostalo“, nebo třeba něco nemůžete „pustit z hlavy“. Můžete si připravit vybrané části z nahrávky koučovacího rozhovoru nebo její přepis. Je také dobré si rozmyslet, co od supervize očekáváte, co byste potřebovali, ale pokud to nevíte úplně přesně vůbec nevadí, v supervizním dialogu bude prostor i na upřesnění vašich potřeb.

Jak se přihlásit na supervizi?

  • Cena za supervizi je 1500,- Kč (po dobu výcviku 800,- Kč) za 50 min. Během prázdnin nabízíme všem absolventům supervizi koučování zdarma.
  • Supervizí vás provede Michal nebo Lenka, nová posila týmu Koučovacího výcviku (www.lenkasilerova.cz).
  • Po registraci se vám automaticky vygeneruje link na Zoom meeting.
  • Pokud by cokoliv nefungovalo, nebo jste potřebovali jiný termín – volejte, pište (Michal – tel: 723700085, hummel@praktickapsychologie.cz, Lenka – tel: 602 582 042, lenka.silerova@gmail.com).