67
Naučte se koučovat.
Dozvíte vše potřebné pro to, abyste mohli koučovat své kolegy, zaměstnance, týmy, klienty nebo si otevřít svou vlastní koučovací praxi.

Koučovací výcvik

null

Cíle výcviku:

Naším cílem je pomoci Vám stát se erudovaným a úspěšným koučem. Naučíme Vás navazovat oboustranně bezpečný vztah s klientem či zaměstnancem. Budete umět vést setkání s jednotlivcem i skupinou tak, aby bylo efektivní. Naučíme vás motivovat sami sebe i druhé k dosahování stanovených reálných cílů vedoucích nejen k pozitivním změnám, ale i k vetší spokojenosti v životě. Získáte zkušenost s konkrétními koučovacími technikami, dozvíte se, jak si založit vlastní koučovací praxi či jak používat koučování ve svém životě i ve své práci přirozeně a efektivně. A máme toho pro Vás přichystáno ještě mnohem víc…

Co získáte:

  • teoretické základy a základní praktické dovednosti v koučování
  • osobní jistotu ve vedení koučovacího procesu
  • soubor technik použitelných pro individuální i týmový koučink
  • znalosti z oblasti psychologie, které jsou pro koučování důležité
  • zkušenosti s vedením koučovacích setkání v bezpečném prostředí
  • podporu a množství zpětné vazby od zkušených lektorů, ale i spoluúčastníků
  • posun v osobní i profesní rovině
  • rozšíření manažerských dovedností
  • zasloužený certifikát z kurzu akreditovaného MŠMT

Informace

Aktuální informace ze světa koučování, psychologie a leadershipu.

Nástroje

Užitečné techniky, pomůcky a materiály pro Vaši koučovací praxi.

Trénink

Pravidelný a intenzivní nácvik a trénink koučovacích dovedností.

Seberozvoj

Příležitosti a podněty pro vlastní změnu, rozvoj a osobnostní růst.

Propojení s praxí

Využívejte nové dovednosti ihned ve svém pracovním i osobním životě.

Program výcviku

null
timeline_pre_loader
1. VÝCVIKOVÝ BLOK
null
Úvod do koučování
Úvod do kurzu. – O koučinku. – Kdo je kouč? – Aktivní naslouchání a empatie v koučování. – Koučovací pozice. – Techniky GROW a SMART.
null
Koučovací otázky
Koučovací otázky na cíl. – Práce s cílem v koučování.  – Koučovací otázky na realitu,  možnosti a vůli. – Koučovací proces.
2. VÝCVIKOVÝ BLOK
null
Koučovací techniky
Technika energetického kotle – teorie, ukázka a nácvik. – Etický kodex kouče. – Podnikání v koučování – jak se živit koučinkem. – Technika logických úrovní – teorie, ukázka a nácvik.
null
Rozvoj kouče
Kompetence kouče – Reflexe práce kouče. Kompetence kouče EMCC. Akreditace kouče. – Psychologie myšlení. – Bezpečí v koučování. První hodiny s klientem, uzavírání kontrakt. – Nácviky.
3. VÝCVIKOVÝ BLOK
null
Techniky práce s týmem
Práce s náročným klientem. – Pozice vnímání – teorie a nácvik. – Trojstranný kontrakt. – Specifika koučovacího přístupu při práci s týmem.
null
Koučovací praxe
Techniky pro individuální i skupinové koučování – Disneyho model – teorie a nácviky. Trojúhelník pracovní výkonnosti – teorie, ukázka a nácviky. Velké nácviky ve trojicích.
4. VÝCVIKOVÝ BLOK
null
Koučovací nácviky
Technika tří rádců – teorie, ukázka a nácvik. – Možnosti akreditace EMCC postup a akční plán. – Velké nácviky celého koučovacího procesu.
null
Koučovací byznys
Marketing a prezentace kouče. – Finanční gramotnost, cenotvorba a administrativa kouče. – Velké nácviky celého koučovacího procesu.
5. VÝCVIKOVÝ BLOK
null
Opakování a nácviky
Techniky pro sebekoučování – SWOT analýza. – Nácvik sebekoučování. – Velké nácviky s hodnotitelem – příprava na zkoušku. – Písemný test.
null
Zkoušky
Rezerva pro doplnění technik a informací. – Zkouška. – Předání certifikátů a osvědčení o rekvalifikaci. – Reflexe a uzavření výcviku.

PROČ SI VYBRAT KOUČOVACÍ VÝCVIK?

null
null
Psychologie
Všichni lektoři výcviku jsou koučové a psychologové s aktivní koučovací a psychologickou praxí. Chceme, abyste z koučování vytěžili maximum – koučovací dovednosti propojujeme s aktuálními poznatky, technikami a tipy z oblasti psychologie.
null
Koučovací práce s týmem
Ve výcviku se nezaměřujeme pouze na techniky individuálního koučování, ale velký důraz pokládáme i na práci s týmem. Koučování může být součástí efektivního a úspěšného vedení týmu – naučíte se vést lidi koučovacím přístupem.
null
Akreditace
Koučovací výcvik je akreditován u MŠMT jako rekvalifikační kurz. Po jeho úspěšném absolvování obdržíte osvědčení o rekvalifikaci na profesi kouč a můžete si otevřít vlastní koučovací praxi. S námi se naučíte jak na to. Profesionálně a s respektem vůči sobě a klientovi.
null
Dva lektoři
Po celou dobu výcviku se Vám budou věnovat dva lektoři. Během teoretické výuky dostáváte různé pohledy na danou věc, během nácviku ve skupinkách více zpětné vazby. Lektoři jsou Vám k dispozici i pro individuální konzultace.
null
Užitečnost a specializace
Každý výcvik se snažíme co nejvíce přiblížit Vaší praxi. Pevně danou, akreditovanou formu výcviku naplňujeme obsahem užitečným pro konkrétní výcvikovou skupinu. Lektoři pružně reagují na Vaše témata, kazuistiky, otázky a potřeby.
null
Nástroje
V průběhu celého výcviku pracujeme s praktickými metodami a technikami, které Vás naučíme adekvátně používat ve Vaší vlastní praxi. Z výcviku si odnesete kromě zkušeností i mnoho užitečných pomůcek, které budete moci využívat v následujících letech.

LEKTOŘI

null

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ

null

Koučovací výcvik – jaro 2023 – sobota/neděle

2023/02/11 09:00:00
Registrace uzavřena. Termíny podzimních kurzů budou zveřejněny v průběhu března.

Koučovací výcvik – jaro 2023 – čtvrtek/pátek

2023/02/16 09:00:00
Registrace uzavřena. Termíny podzimních kurzů budou zveřejněny v průběhu března.

CENA VÝCVIKU

null

CHOOSE

Your Plan

Disk Space

Databases

Domains

Users

Email Accounts

Bandwidth

Your Text

Price

 KOUČOVACÍ Výcvik

cena pro vš studenty a čerstvé absolventy

150 hodin výuky

2 lektoři

roční mimořádné členství v emcc

osvědčení o rekvalifikaci MŠMT

INDIVIDUální konzultace s lektorem

individuální supervize

STARTOVACÍ BALÍČEK

30.000,- Kč

koučovací výcvik

CENA pro všechny zájemce o koučování

150 hodin výuky

2 lektoři

roční mimořádné členství v emcc

Osvědčení o rekvalifikaci MŠMT

2 individuální konzultace s lektorem

1 individuální supervize

STARTOVACÍ BALÍČEK

42.500,- KČ

OTÁZKY A ODPOVĚDI

null

Jak se mohu do koučovacího výcviku přihlásit?

Do výcviku se můžete přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na našich webových stránkách. Po jeho přijetí Vás budeme bezprostředně (nejdéle do 3 pracovních dnů) kontaktovat. Domluvíme se na způsobu platby a vystavíme Vám zálohový doklad. Tím Vám vzniká rezervace místa v kurzu. V případě, že nedojde k úhradě zálohy ve lhůtě uvedené v zálohovém daňovém dokladu, rezervace kurzu zaniká a Praktická psychologie jej nabídne dalším klientům. Místo ve výcviku má účastník garantováno po zaplacení zálohy ve výši alespoň 25% ceny kurzu.

Jakou má výcvik akreditaci?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) udělilo akreditaci vzdělávacímu programu Praktické psychologie pro pracovní činnost Kouč (v rozsahu 99 hodin teoretické výuky, z toho 71 hodin prezenční a 28 hodin distanční formou vzdělávání, a 51 hodin praktické výuky). Plné znění rozhodnutí o udělení akreditace najdete zde.

Jaké jsou podmínky pro absolvování výcviku?

Koučovací výcvik je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako kurz pro získání rekvalifikace k pracovní činnosti Kouč.

Pro získání certifikace MŠMT je třeba splnit:
– věk 18 a více let
– ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
– účast na kurzu musí být minimálně 80 %
– hodnocení úspěšnosti závěrečné písemné zkoušky: 85 %

– hodnocení úspěšnosti závěrečné praktické zkoušky: způsobilý

Jaké jsou platební podmínky?

Při platbě za výcvik preferujeme z administrativních důvodů platbu celé částky, je ale možné ji rozdělit zaplacením zálohy (ve výši 25% ceny kurzu) před zahájením výcviku a doplacením zbytku částky po 1. výcvikovém bloku.

Účastníci, kteří výcvik platí ze svých soukromých peněz, si mohou vyjednat odlišné platební podmínky, zejména rozložení do více splátek. Záloha v minimální výši storno poplatku je povinná vždy.

Vystavíte mi ke kurzu dárkový certifikát?

Chcete dostat kurz jako dárek? Na celou cenu kurzu nebo její část pro Vás připravíme dárkový certifikát.

Jaké jsou storno podmínky?

Účastník má také právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez uvedení důvodu. V takovém případě je však účastník povinen uhradit společnosti Praktická psychologie následující smluvní pokutu ve výši: (a) 50 % z ceny objednaného kurzu, pokud k odstoupení dojde nejpozději 14 dní před zahájením kurzu; (b) 100 % z ceny objednaného kurzu, pokud k odstoupení 4 a méně dní před termínem zahájení kurzu.

Potřebuji pomoc s vyřízením dotace z prostředků EU. Pomůžete mi tuto záležitost vyřídit?

V současné době podporu při vyřizování formálních úředních náležitostí stran financování vzdělávání z prostředků EU (např. formou POVEZ II) neposkytujeme z kapacitních a organizačních důvodů.