67
Naučte se koučovat.
Dozvíte vše potřebné pro to, abyste mohli koučovat své kolegy, zaměstnance, týmy, klienty nebo si otevřít svou vlastní koučovací praxi.

Koučovací výcvik

null

Cíle výcviku:

Naším cílem je pomoci Vám stát se erudovaným a úspěšným koučem. Naučíme Vás navazovat oboustranně bezpečný vztah s klientem či zaměstnancem. Budete umět vést setkání s jednotlivcem i skupinou tak, aby bylo efektivní. Naučíme vás motivovat sami sebe i druhé k dosahování stanovených reálných cílů vedoucích nejen k pozitivním změnám, ale i k vetší spokojenosti v životě. Získáte zkušenost s konkrétními koučovacími technikami, dozvíte se, jak si založit vlastní koučovací praxi či jak používat koučování ve svém životě i ve své práci přirozeně a efektivně. A máme toho pro Vás přichystáno ještě mnohem víc…

Co získáte:

  • teoretické základy a základní praktické dovednosti v koučování
  • osobní jistotu ve vedení koučovacího procesu
  • soubor technik použitelných pro individuální i týmový koučink
  • znalosti z oblasti psychologie, které jsou pro koučování důležité
  • zkušenosti s vedením koučovacích setkání v bezpečném prostředí
  • podporu a množství zpětné vazby od zkušených lektorů, ale i spoluúčastníků
  • posun v osobní i profesní rovině
  • rozšíření manažerských dovedností
  • zasloužený certifikát z kurzu akreditovaného MŠMT

Informace

Aktuální informace ze světa koučování, psychologie a leadershipu.

Nástroje

Užitečné techniky, pomůcky a materiály pro Vaši koučovací praxi.

Trénink

Pravidelný a intenzivní nácvik a trénink koučovacích dovedností.

Seberozvoj

Příležitosti a podněty pro vlastní změnu, rozvoj a osobnostní růst.

Propojení s praxí

Využívejte nové dovednosti ihned ve svém pracovním i osobním životě.

Program výcviku

null
timeline_pre_loader
1. VÝCVIKOVÝ BLOK
null
Úvod do koučování
Historie a současnost koučování.

Koučování jako metoda vedení lidí.
Etika koučování.
null
Základy koučování
Základní modely koučování.
Koučovací otázky.
Koučovací proces.
2. VÝCVIKOVÝ BLOK
null
Techniky koučování
Základní nástroje a pomůcky kouče.
Koučovací techniky.
Trénink využití koučovacích technik.
null
Rozvoj kouče
Kompetence kouče.
Reflexe koučovací práce.
Sám sobě koučem.
3. VÝCVIKOVÝ BLOK
null
Koučovací praxe
Jak si založit koučovací praxi.
Psychologie koučování.
Nácvik koučovacích technik.
null
Základy práce s týmem
Koučovací pozice při práci s týmem.
Specifika týmového kontraktu.
Psychologie týmu.
4. VÝCVIKOVÝ BLOK
null
Koučovací byznys
Legislativa, administrativa a logistika kouče.
Marketing kouče.
Nácvik koučovacího procesu.
null
Psychologie koučování
Psychologické tipy a triky při koučování.
Psychologie změny.
Psychohygiena kouče.
5. VÝCVIKOVÝ BLOK
0
VÝCVIKOVÝCH BLOKŮ
0
VÝCVIKOVÝCH DNÍ
0
VÝCVIKOVÝCH HODIN

PROČ SI VYBRAT KOUČOVACÍ VÝCVIK?

null
null
Psychologie
Všichni lektoři výcviku jsou koučové a psychologové s aktivní koučovací a psychologickou praxí. Chceme, abyste z koučování vytěžili maximum – koučovací dovednosti propojujeme s aktuálními poznatky, technikami a tipy z oblasti psychologie.
null
Týmový koučink
Ve výcviku se nezaměřujeme pouze na techniky individuálního koučování, ale velký důraz pokládáme i na práci s týmem. Koučování může být součástí efektivního a úspěšného vedení týmu – naučíte se vést lidi koučovacím přístupem.
null
Akreditace
Koučovací výcvik je akreditován u MŠMT jako rekvalifikační kurz. Po jeho úspěšném absolvování obdržíte osvědčení o rekvalifikaci na profesi kouč a můžete si otevřít vlastní koučovací praxi. S námi se naučíte jak na to. Profesionálně a s respektem vůči sobě a klientovi.
null
Dva lektoři
Po celou dobu výcviku se Vám budou věnovat dva lektoři. Během teoretické výuky dostáváte různé pohledy na danou věc, během nácviku ve skupinkách více zpětné vazby. Lektoři jsou Vám k dispozici i pro individuální konzultace.
null
Užitečnost a specializace
Každý výcvik se snažíme co nejvíce přiblížit Vaší praxi. Pevně danou, akreditovanou formu výcviku naplňujeme obsahem užitečným pro konkrétní výcvikovou skupinu. Lektoři pružně reagují na Vaše témata, kazuistiky, otázky a potřeby.
null
Nástroje
V průběhu celého výcviku pracujeme s praktickými metodami a technikami, které Vás naučíme adekvátně používat ve Vaší vlastní praxi. Z výcviku si odnesete kromě zkušeností i mnoho užitečných pomůcek, které budete moci využívat v následujících letech.

LEKTOŘI

null

OTÁZKY A ODPOVĚDI

null

Jak se mohu do koučovacího výcviku přihlásit?

Do výcviku se můžete přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na našich webových stránkách. Po jeho přijetí Vás budeme bezprostředně (nejdéle do 3 pracovních dnů) kontaktovat. Domluvíme se na způsobu platby a vystavíme Vám zálohový doklad. Tím Vám vzniká rezervace místa v kurzu. V případě, že nedojde k úhradě zálohy ve lhůtě uvedené v zálohovém daňovém dokladu, rezervace kurzu zaniká a Praktická psychologie jej nabídne dalším klientům. Místo ve výcviku má účastník garantováno po zaplacení zálohy ve výši alespoň 25% ceny kurzu.

Jaké jsou podmínky pro absolvování výcviku?

Koučovací výcvik je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako kurz pro získání rekvalifikace k pracovní činnosti Kouč.

Pro získání certifikace MŠMT je třeba splnit:
– věk 18 a více let
– ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
– účast na kurzu musí být minimálně 80 %
– hodnocení úspěšnosti závěrečné písemné zkoušky: 85 %

– hodnocení úspěšnosti závěrečné praktické zkoušky: způsobilý

Platební podmínky.

Při platbě za výcvik preferujeme z administrativních důvodů platbu celé částky, je ale možné ji rozdělit zaplacením zálohy (ve výši 25% ceny kurzu) před zahájením výcviku a doplacením zbytku částky po 1. výcvikovém bloku.

Účastníci, kteří výcvik platí ze svých soukromých peněz, si mohou vyjednat odlišné platební podmínky, zejména rozložení do více splátek. Záloha v minimální výši storno poplatku je povinná vždy.

Dárkové certifikáty a slevy.

Chcete dostat kurz jako dárek? Na celou cenu kurzu nebo její část pro Vás připravíme dárkový certifikát.

Slevy nabízíme studentům řádného denního studia vysokých škol, ženám na mateřské dovolené a válečným veteránům.

Pro více informací nás kontaktujte.

Storno podmínky.

Účastník má také právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez uvedení důvodu. V takovém případě je však účastník povinen uhradit společnosti Praktická psychologie následující smluvní pokutu ve výši: (a) 50 % z ceny objednaného kurzu, pokud k odstoupení dojde nejpozději 14 dní před zahájením kurzu; (b) 100 % z ceny objednaného kurzu, pokud k odstoupení 4 a méně dní před termínem zahájení kurzu.

Opatření pro případ zhoršení hygienicko-epidemiologické situace.

Při organizaci výcviku budeme postupovat podle aktuální hygienicko-epidemiologické situace. V případě omezení počtu osob, které se smí účastnit vzdělávacích akcí, jsme připraveni (jak prostorem, tak počtem lektorů) výcvikovou skupinu rozdělit do dvou menších skupin. V případě větších restrikcí máme pro konání výcviku připravené náhradní termíny. O všech změnách Vás budeme včas informovat.

Koučovací výcvik pro psychology.

Koučovací výcvik pro psychology jsme připravili na míru studentům a čerstvým absolventům oboru Psychologie. Výcvik je akreditován MŠMT a je zároveň rekvalifikačním kurzem na pracovní pozici kouč. Výcvik je rozdělen do pěti víkendových bloků (první, třetí a pátý blok jsou prezenční, druhý a čtvrtý je on-line). Důraz je kladen nejen na koučink, ale i jeho efektivní využití v psychologické praxi. Pro bližší informace o výcviku nás prosím kontaktujte.

KONZULTACE ZDARMA

null