Posuňte své koučovací dovednosti opět o kousek dál a připravte se na akreditaci EMCC

Pro všechny absolventy koučovacích výcviků Praktické psychologie jsme připravili rozšiřující kurz se zaměřením na kompetence v koučování.

null

Proč se přihlásit?

 • chci se zdokonalovat ve svých koučovacích dovednostech
 • nebyl čas na koučování a potřebuji se znovu „rozkoučovat“
 • potřebuji získat větší jistotu v koučování
 • chci se lépe připravit na akreditaci EMCC
 • chybí mi lektoři a spolužáci z koučovacího výcviku

null

Co se naučím?

Kurz Vám pomůže rozvinout vlastní praxi, osvěžit si koučovací přístup nebo se připravit na akreditaci kouče. Čekají nás dny plné koučování, nových informací i zkušeností. Zamakáte na sobě a posunete sebe i vlastí praxi o level výš. Potkáte se starými známými nebo získáte nové kontakty v oboru.

Během každého setkání se zaměříme se na rozvoj dvou kompetencí kouče, tak jak je definuje profesní organizace EMCC.

První setkání budeme věnovat kompetencím sebeporozumění v kontextu koučování a závazku k osobnímu rozvoji. Čekají nás cvičení na sebepoznání, poznání vlastních hodnot a hranice. Ukážeme si jak se dále zlepšovat, a jaké jsou aktuální trendy v koučování.

Během druhého setkání budeme vylepšovat práci s kontraktem – zaměříme se na vytváření kontraktu, re-kontraktování a asertivitu, tak abychom se v koučování cítili bezpečněji my i náš klient. Pokračovat pak budeme vytvářením vztahu s klientem – posílíme dovednosti v oblasti navazování raportu, práce s tělem – zrcadlení, empatie, naslouchání, pozornost a emoce v koučování.

Třetí setkání bude věnováno využívání modelů a technik – zatímco koučovací výcvik byl postavený na modelu GROW, zde se podíváme na to, jak koučovat bez GROW. Dále se budeme věnovat podpoře vhledu a učení se, tak abychom našim klientům umožnili kontinuální růst díky jejich vlastní píli.

Během čtvrtého setkání se budeme zabývat zaměřením na výsledek a akci – práci s motivací klienta a rozšiřování jeho schopnosti dosáhnout žádoucích změn. Dále nás čeká vyhodnocování spolupráce s klientem – více do hloubky se podíváme, jak si brát zpětnou vazbu od klienta a jak se z ní učit.

Závěrečné setkání bude věnováno revizi a shrnutí naučeného, případně doplnění toho, co by mohlo chybět. Na všechny informace se podíváme ještě jednou z pohledu akreditace EMCC (bude-li o toto zájem).

Počítejte prosím s tím, že mezi jednotlivými setkáními budete pracovat na samostatných úkolech (příprava vlastních kazuistik či reflexí, převedení naučeného do praxe) s časovou náročností cca dvě hodiny na každý blok. Ti z vás, kteří budou směřovat k akreditaci navíc zpracují krátkou esej – statement kouče, který potom využijete při podání žádosti o akreditaci.

null

Kdy a kde kurz probíhá?

Místo konání:

Kurz probíhá prezenčně v Brně v naší učebně (Coworking MITROVSKI, Veletržní 716/13, Brno 603 00).

Začátky vždy v sobotu v 10:00, ukončení v 17:00. Počítáme s hodinovou pauzou na oběd.

Program kurzu:

28.1.2023 – 1.blok – dopoledne: sebeporozumění, odpoledne: závazek k osobnímu rozvoji

25.2.2023 – 2.blok – dopoledne: vytváření vztahu, odpoledne: práce s kontraktem 

25.3.2023 – 3.blok – dopoledne: modely a techniky v koučování, odpoledne: podpora vhledu a učení se

29.4.2023 – 4.blok – dopoledne: zaměření na výsledek a akci, odpoledne: vyhodnocování koučování

27.5.2023 – 5.blok – revize, shrnutí, opakování, příprava na akreditaci

null

Co to stojí?

Cena kurzu je 12.000,- Kč vč. DPH (9917,- Kč bez DPH).

Cena zahrnuje:

 • 5 jednodenních prezenčních výukových bloků
 • certifikát o absolvování (při účasti 80% na výuce)

nebo

Cena kurzu je 14.520,- Kč vč. DPH (12000,- Kč bez DPH).

Cena zahrnuje:

 • 5 jednodenních prezenčních výukových bloků
 • 1 individuální mentorskou hodinu
 • 1 individuální supervizi
 • certifikát o absolvování (při účasti 80% na výuce)

Kurz je plně obsazen.