Rád bych doporučil koučovací výcvik pro psychology všem začínajícím psychologům/studentům psychologie.
Koučování není terapie, ale pro osobně znamenal odrazový můstek, že kromě samotného kouče, se chci stát i terapeutem a vnímám to jako ideální start do této kariéry.
Oceňuji skvěle sehraný tým Michal Hummel; Slávek Jäger; Libor Komárek; Michaela Odehnalová, ale i odborný psychologický background všech členů z kurzu, ale i kritický nadhled a sebereflexi.
Nejvíc jsem si cenil supervize, cenných rad a konzultací při samotných nácvicích, ale i při těžších sezeních s klienty, kdy jsem si nevěděl rady.
Taky jsem poznal skvělou partu lidí, navázal nová přátelství a poznal nové kolegy z obor.
Za to vše díky Praktická psychologie s.r.o. !
Ps. Dělají vycviky i pro nepsychology 🙂

David KřížHR konzultant

Dovolím si malý love-letter:
Milá Praktická psychologie s.r.o.,
pozitiv na vaši adresu lze najít opravdu nemálo, a tak abych nezahlcoval, vyberu si ta pro mě nejdůležitější:
– To, že děláte koučovací výcvik přímo pro psychology.
– To, jak jste profesionální, ale přitom lidští.
– To, že vy sami nejen máte velké praktické zkušenosti a teoretické znalosti, ale že je všichni neustále aktivně rozvíjíte.
– To, že neučíte pro to, aby student na konci zvládl zkoušku, ale pro to, aby se student naučil koučovat.
A tak Vám děkuji za možnost získat certifikát kouče zrovna pod vaším vedením. Spousta práce za mnou, mnohem větší množství přede mnou. Zkrátka, „už mám řidičák, teď jen zbývá naučit se řídit“. A toho se nemůžu dočkat!

Mikuláš TomanHR manažer