Lektoři koučovacího výcviku

Mgr. Kateřina Wolfová

Lektorka, koučka, psycholožka

Psycholožka, koučka a doktorandka. V rámci doktorského studia se aktivně podílí na výuce v předmětech zaměřených na pracovní psychologii a komunikační dovednosti.

Lektorka, koučka, psycholožka a supervizorka

Psycholožka, koučka a vysokoškolská učitelka, specializující se na rozvoj lidí a atmosféru ve firmách. Supervizorka a lektorka koučovacích výcviků.

Lektor, kouč, psycholog

Psycholog, kariérní poradce, kouč. Zabývá se psychodiagnostikou, psychometrikou, efektivní komunikací a vzděláváním v oblasti osobního rozvoje nebo organizační kultury.

Pracovní psycholog, kouč akreditovaný u EMCC a lektor, zaměřující se na podporu well-beingu lidí. Pracuje zejména s manažery, kterým pomáhá rozvíjet jejich kompetence a manažerskou sebedůvěru.

Psycholog, kouč

Psycholog, lektor a akreditovaný kouč ve své soukromé praxi. Má více jak pětadvacet let zkušeností s psychologickými výběry, vzděláváním, tréninkem a osobnostním rozvojem dospělých.

Lektorka, koučka, psycholožka

Psycholožka a koučka. Zabývá se problematikou individuálního vzdělávání, reflektivním učením a koučováním dětí. Pracuje jako školní psycholožka na gymnáziu.

Psycholožka, lektorka, koučka a karierní poradkyně. Má zkušenosti s náborem a výběrem lidí, externím i interním vzděláváním, psychodiagnostikou a realizací assessment a development center.

Lektorka, koučka, koordinátorka koučovacího výcviku

Koordinátorka koučovacího výcviku a sociálních sítí, psycholožka, koučka a sportovní trenérka. Zaměřuje se na pracovní psychologii a psychologii týmových sportů.

Mgr. Michal Hummel

Vedoucí týmu Praktické psychologie

Psycholog s více než dvacetiletou praxí, poradce, lektor, trenér, supervizor a akreditovaný kouč. Pracuje jako psycholog osobnostního rozvoje, lektor psychologie a soft-skills a life & business kouč.