Mgr. Radek Šíp

 

Radek Šíp

 

 

Moje vzdělání

 

Vzdělání

Mgr. Psychologie, FF MUNI

 

Kurzy a výcviky

Akreditovaný profesionální kouč, Praktická Psychologie s.r.o. 

Kurz Kompletní krizové intervence, Déčko Liberec

 

 

Moje pracovní zkušenosti

 

  • Lektor soft skillových předmětů MUNI

V rámci univerzity lektoruji několik předmětů zaměřených na prezentační a komunikační dovednosti a zážitkové předměty orientované na sebezkušenost a práci se skupinovou dynamikou. Univerzita mi poskytuje prostor zkoušet nové věci, vymýšlet vlastní předměty a zároveň  na mou práci dostávat spoustu zpětné vazby od studentů a díky tomu se soustavně zlepšovat. Doposud mě lektorování zde naučilo péči o bezpečné prostředí ve kterém se učení (a experimentování) může dobře odehrávat a důležitost reflexe pro upevnění nově získaných dovedností. 

 

  • Sportovní psycholog

Jako sportovní psycholog spolupracuji s tými i jednotlivci a snažím se s nimi nacházet způsoby, kterými se mohou posunout ve svých výkonech. Ať už jde o nastavování týmových pravidel, sezónních cílů anebo práci na motivaci či sebevědomí jedince. Základem těchto spoluprací je koučovací přístup. Sportovci mě  neustále učí, jak je důležité mentální nastavení a vlastní vnitřní motivace.

 

  • Krizový intervent

Poskytuji profesionální krizovou intervenci na telefonické lince. Ať už klienti procházejí těžkou životní situací, nacházejí se v ohrožení života anebo jsou pod velkým tlakem, snažím se s nimi nacházet řešení a východiska z těchto situací.  Tyto zkušenosti uplatňuji jak při práci se sportovci, tak pracovními týmy, neboť i oni jsou často vystaveni situacím velkého stresu, který ale musí zvládat. V koučování pak vidím paraleli s uměním oddělit podstatné od nepodstatného a hledání nejbližších udělatelných akčních kroků.

 

 

Moje motivace ke koučování

 

Už během studia jsem se díky lektorování dostal k přímé práci s lidmi a začal hledat různé způsoby a metody, jak to dělat dobře nebo aspoň lépe. Po kurzu krizové intervence a trénincích nenásilné komunikace, které mi dohromady daly dobrou průpravu pro práci s větším stresem a emocemi, jsem se díky Michalovi přihlásil do historicky prvního běhu koučovacího výcviku a začal tak získávat i dovednosti zaměřené na nastavování cílů a hledání způsobů jak jich dosáhnout. 

Výcvik mě naučil hlavně koučovací pozici a způsobu přemýšlení nad otázkami, která jsou mi užitečné jak v lektorování, tak i krizové intervenci. Dávají mi totiž způsob jak s lidmi hledat možnosti zlepšení a zároveň podporovat jejich vlastní kompetence. Jak naši vzájemnou spolupráci nezabarvovat mnou, ale nenechat klienty a studenty v centru pozornosti a zodpovědnosti. 

Zároveň to ale od mého výcviku stále není tak dávno, a proto si živě pamatuji všechny obavy, drobné i větší faily a radosti z učení se a objevování nové metody pro práci s lidmi. Na své koučovací cestě se pořád cítím vcelku na začátku, i když už za sebou pár kroků mám. Právě toto vědomí, jaké je to pomalu prošlapávat novou cestu, bych chtěl na výcviku předat i Vám.