Známe to všichni, první dny v nové práci nejsou žádný med. Jsme nervózní, nikoho ještě neznáme a náš školitel chrlí záplavu informací, ze kterých si odnášíme možná tak polovinu. Ačkoliv tomu příliš nerozumíme, horlivě přikyvujeme a tváříme se, že je všechno jasné…

 

I takové pocity může prožívat nováček, kterého zrovna přijímáte. V tomto článku najdete tipy z oboru psychologie práce a koučování, které Vám komunikaci s novým členem týmu usnadní. Dozvíte se, na co si dávat pozor, aby zaškolení probíhalo hladce a aby se první dny v práci cítil dobře nejen nováček, ale i vy samotní.

 1. EXKURZE DO MINULOSTI: Vzpomeňte si, jaké to bylo, když jste začínali Vy. Uvědomte si, co jste tehdy zažívali a potřebovali.
 • Jak jsem se cítil/a jako nováček já?
 • Co jsem tehdy potřeboval/a?

Možná je tomu nedávno, když jste nastupovali do nové práce, nebo je to už pěkná řádka let. Někdy ovšem zapomínáme, jaké to v kůži nováčka je. Vzpomeňte si, jaké to tehdy bylo, když jste poprvé procházeli prostory, které nyní už důvěrně znáte, když jste se teprve seznamovali se svými kolegy a nadřízenými a osvojovali si práci, kterou máte dnes již v malíku. Jak jste se tehdy cítili a co všechno jste prožívali? Byla to nervozita, radost z nového a očekávání nebo jste to nijak extra neprožívali? Při uvědomění možných pocitů nováčka se lépe vcítíme do jeho potřeb a uzpůsobíme svou komunikaci tak, aby probíhala hladce a efektivně. Tato malá exkurze do minulosti nám navíc pomůže rozdýchat vlastní pocity ve chvíli, kdy se nováček ustavičně ptá na to samé, nebo dokonce něco pokazí.

 1. JSME VZOREM: Svým chováním dáváme nováčkovi vzor, na jehož základě si vytváří představu o tom, co se od něj očekává a jak to ve společnosti chodí.
 • Co svým přístupem a chováním nováčkovi ukazuji?

Občas je lehké zapomenout, že k lidem nepromlouváme pouze svými slovy, ale také činy. Nováčkovi mimoděk ukazujeme svůj přístup k zákazníkům, kolegům i celé společnosti. Nezapomeňte, že my a naše jednání slouží nováčkovi jako vzor, na jehož základě si vytváří představu o tom, co se od něj očekává a jak to v práci chodí. Nováček má oči všude a pokud před ním budeme ventilovat své frustrace z pracovního prostředí nebo se chovat k zákazníkům podrážděně, dáváme mu tím schválení k takovému chování. Vlastně říkáme: „To se tady může, to je v pořádku.“

Neznamená to ovšem, že bychom měli ve chvíli, kdy nováček vstoupí na pracoviště, otočit svůj přístup o 180° a ukazovat mu něco, co neodpovídá realitě všedního dne. Pokud na to přijde řeč, můžete dokonce mluvit i o negativech, které daná práce přináší. Vždycky je ovšem dobré přihodit také informaci o tom, jak jste se s danou nevýhodou vypořádali vy. Nováček tak nebude mít o práci zkreslenou představu a může se inspirovat Vaším přístupem k negativům práce. Navíc uvidí, že se i o takových věcech ve společnosti mluví otevřeně a že má někoho, kdo tomu rozumí a může se na něj v budoucnosti případně obrátit.

 1. KDO SE MÁLO PTÁ… Dopřejte nováčkovi dostatek prostoru pro kladení otázek.
 • Potřebuješ se teď na něco zeptat?

Kdo se málo ptá, málo se dozví… Podporujte svého nováčka v kladení otázek a okamžitému vyjasnění všeho potřebného. První dny v práci je potřeba, abychom zpracovali velké množství podnětů a informací. Nováček se tak můžeme cítit přetížený a v kombinaci se stresem z nového prostředí, lidí a zodpovědností se možná nesoustředí tak jako obvykle. Všechno je pro něj nové a chvíli mu trvá, než si to zapamatuje. Myslete na tyto faktory při školení nováčka a dopřávejte mu dostatek prostoru pro kladení otázek. Ujistěte ho, že otázky jsou vítány a že je v pořádku něčemu nerozumět.

 1. FLEXIBILITA: Pokud nováček přichází již vybaven zkušenostmi a znalostmi v oboru, zjistěte, co by mu nejlépe pomohlo adaptovat se na práci u vás a co konkrétně by potřeboval vědět.
 • Co konkrétně by ses potřeboval naučit? Co ještě potřebuješ vědět?
 • Co už v této oblasti umíš? Co už o tom víš? Jaké už s tím máš zkušenosti?

Nováčci nepřichází se stejnou úrovní znalostí a dovedností, každý z nich má za sebou různé zkušenosti. Ačkoliv některé položky nemůžeme při adaptaci nového zaměstnance vynechat, neztrácejte čas vysvětlováním věcí, kterým nováček již dobře rozumí. Zeptejte se ho, co konkrétně by se potřeboval naučit nebo vědět. Přenesete takodpovědnost za výsledek školení také na samotného nováčka, neboť může sám zhodnotit, co je mu jasné a v čem má ještě mezery. Můžete se ho také zeptat, co z dané oblasti již umí a co o tom ví. To Vám pomůže zacílit školení ještě konkrétněji.

 1. PODPORA: Učený z nebe nespadl… a do práce také nevstoupil. Buďte nováčkovi oporou ve chvílích nejistoty a učení se novému.
 • Co by Ti pomohlo cítit se v tom jistěji?
 • Co bys teď potřeboval?

Chyby a nejistota jsou součástí procesu učení. Každý z nás si osvojuje nové dovednosti různým tempem, něco nám jde okamžitě a v něčem tápeme ještě po mnoha pokusech a opakováních. Nemějte od nováčka přehnaná očekávání, zkuste mu být raději oporou a třeba si i vzpomeňte, jaké to bylo v začátcích pro vás. Přehnaný tlak na výkon může zapříčinit více zmatkování a chyb na straně nováčka a celý proces zaškolování zpomalit. Klidným přístupem a podporou tak ušetříte sebe i nováčka zbytečné frustraci.

Nezbývá než popřát mnoho sil a trpělivosti. Ačkoliv jste již ve zcela jiném postavení, nikdy nezapomínejte, jaké to v kůži nováčka bylo.